Certifikáty

 
  • |
  • E-mail kontakt

Ponuka

Vážený zákazník,

v prípade, že ste sa rozhodli pre spoluprácu s našou firmou a akceptujete našu ponuku, ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie a Vašu prejavenú dôveru. Nasledujúce informácie povedú k plynulému chodu celej rekonštrukcie vo Vašom byte, dome či rekreačnom objekte.

Ceny stanovujeme na základe cenníkov, niekedy je však potrebné cenu upraviť k Vašej spokojnosti, nakoľko cenníky mnohokrát nezahŕňajú individuálne podmienky, ktoré sa u Vás môžu vyskytnúť. Na záklkade toho sa ceny mnohokrát upravujú smerom nadol. Náš cenník berte tak, že konečná cena sa stanovuje na zákiade dohody s Vami. Cenovú ponuku Vám vypracujeme do 48 hodín od stretnutia s Vami resp. od termínu dodania potrebných podkladov.
Dalším krokom je dohoda o rozsahu prác, navrhovaných materiáloch a samotnom postupe prác. Po ukončení jednaní o predbežnom rozpočte Vám Zmluvu o dielo prinesieme podpísať pred zahájením prác. Pri podpise zmluvy preberieme zálohu, na výške ktorej sme sa vopred dohodli. Záloha sa vypláca v hotovosti k rukám zástupcu firmy oproti pokladničnému dokladu. Záloha je odhadovaná cena stavebného materiálu a záloha na práce.

Práce sa začnú po podpise zmluvy a prevzatí zálohy. Prvé dni sa obyčajne robia likvidačné a búracie práce, resp. príprava na obkladačské a murárske práce. Nasledujúce dni - vodoinštaiácie, elektroinštalácie, obkladačské práce, omietky a iné. Postup a rozsah práce našich pracovníkov záleží od obtiažnosti rekonštrukcie a plánovaného termínu ukončenia prác.

V priebehu rekonštrukcie si vytvoríme krátkodobú skládku odpadu (pri väčšom množstve predpokldaného odpadu) pri budove, ktorej odvoz prebieha postupne od začiatku rekonštrukcie až do jej ukončenia. Odpad sa bude ukladať ku budove do vriec, nakoľko pristavenie kontajneru na celú dobu rekonštrukcie je nákladné. Odpad je odvážaný na povolené skládky. Základná cena za odvoz a uskladnenie odpadu sa stanovi podía cien uloženia na skladné a vzdialenosti skládky od Vás.Zlikvidovaný bude odpad pochádzajúci len z našej rekonštrukcie, preto prosíme, aby ste na to upozornili susedov!

V prípade, že si budete materál na rekonštrukciu dodávať sami, prosíme Vás, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali ešte pred vypracovaním cenovej ponuky. Po ukončení rekonštrukcie si prevezmete dielo, uhradíte doplatok za vykonané práce a my
Vám na základe toho odovzdáme záručné listy.